VIKINGENE
OPPDAGET
AMERIKA

Nesten 500 år før Columbus


Bildet ovenfor: vikinger går i land i Vinland på New Foundland. Malt av Tom Lovell. The image may not be downloaded or otherwise copied or used. Visit Scandinavia has purchased a license for this image file.


Leiv Eiriksson

Leiv Eiriksson (norrønt Leifr Eiríksson), også kalt Leiv den hepne (dvs. heldige) (født ca. 973, død ca. 1020), var en norrøn oppdagelsesreisende som huskes for å ha oppdaget Nord-Amerika rundt år 1000. Leiv Eiriksson og hans mannskap var således trolig de første europeere som gikk i land i Amerika, nærmere bestemt det område som senere har blitt identifisert som Newfoundland. Hans ekspedisjoner resulterte i flere bosetninger, men ingen som ble langvarige.


Vinland

Vinland er det navnet Leiv Eiriksson ga et landområde han fant da han ca år 1000 seilte fra Grønland til dagens østkyst av Nord-Amerika.


Ifølge sagaene lå Vinland sør for Helluland og Markland. Klimaet beskrives som behagelig, snø falt ikke om vinteren, landet var frodig og rikt på fisk og dyreliv, og det vokste mengder med spiselige vinbær (druer). Det finnes flere spekulasjoner på hvor Vinland lå. Det er funnet arkeologiske bevis for norrøn bebyggelse på L'Anse aux Meadows på nordspissen av Newfoundland og på Baffinøya i Canada. I geografi og klima samsvarer disse stedene lite med sagaenes fortellinger om Vinland. Sagaene sier at vikingene besøkte flere steder i det nyoppdagede landet. Hvor det eventuelt har vært andre norrøne bosetninger på det amerikanske kontinent, gjenstår å påvise med arkeologiske funn.

Ordet vin

Det har gjennom årene vært diskutert om ordet vin viser til vindruer, enger eller lykke.


Adam av Bremen mente ordet vin viste til vindruer. Dersom tolkningen er rett, tyder det på at Vinland var sør for Canada. Det kan også ha vært andre bær enn vindruer en har vist til, som gullrips, en hardfør type ripsbær som finnes i nordøst Canada.


Sven Söderberg mente at 'vin'-leddet i Vinland-navnet kom fra norrøne ordet for 'gressmarker'.[1] Vi finner også ordet vin på tysk og i det utdødde språket gotisk. Ordet forekommer i en rekke norske stedsnavn, som det gamle navnet for Bergen, «Bjørgvin». Stedsnavn på vin har ofte endret seg til endinger med «-e» eller «-n».For eksempel kan ordet Sandvin ha blitt til Sandve, Sandum, Sande eller Sander. Problemet med tolkningen av Vinland som eng-land, er at ordet vin i hovedsak er knyttet til gårdsnavn som kan føres tilbake til eldre jernalder, og at ordet var gått ut av bruk i vikingtiden. Vin-navn ble blant annet ikke brukt i de norrøne bosetningene på Island.


William Schipper mente at navnet kan forklares ved å gå veien om det gammel-engelske ordet wyn. Det har med lykke eller glede å gjøre, og gjenfinnes i et dikt fra 900-tallet der det beskriver et land uten sorger og bekymringer, der maten er rikelig og været behagelig.[5] Den norske historikeren Claus Krag mener likeså at vinrankene er en idyllisk referanse til det nyoppdagede «lykkelandet» - det gode Vinland.
 1. ^ a b Rekvig, Ole Petter (13. februar 2009): «Helge Ingstad» i: Norsk biografisk leksikon.
 2. ^ Lillehammer, Arnvid (1994): Fra jeger til bonde - inntil 800 e. Kr., i Aschehaugs Norgeshistorie, bind 1, Oslo.
 3. ^ Solberg, Bergljot (1986): «Førhistorisk Tid i Sogndal» i: Sogndal bygdebok, bind 1, Sogndal.
 4. ^ Bill Schipper var professor i engelsk ved Memorial University of Newfoundland i St. Johns. Hvordan wynland i et engelsk dikt ble til Vinland i de norrøne sagaene tre hundre år senere, mente han var et resultat av upresise stedsangivelser i middelalderlitteraturens reiselektyre, islendingenes dårlige diksjon og tyskernes begrensede språkkunnskaper.
 5. ^ «Verdt å vite torsdag 17. oktober», NRK
 1. ^ Magistri Adam Bremensi: Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum: 'Descriptio Insularum Aquilonis', i boka Quellen des 9. und 11. Jahrhunderts zur Geschichte der Hamburgischen Kirche und des Reiches, redaktør Werner Trillmich, Berlin, 1961, side 488 og 490.
 2. ^ Storm, Gustav (1888): Islandske Annaler indtil 1578. Christiania, side 112 - 'Eirikr byskup af Grœnlandi leitaði Vínlands'. Se også e-bokpå Nasjonalbiblioteket
 3. ^ Storm, Gustav (1888): Islandske Annaler indtil 1578. Christiania, side 213 (Skàlholts-annaler) - og side 403 (Flatø-annaler) - , jamfør også Reeves, A.M.; Beamish, N.L.; Anderson, R.B. (1906): http://www.sacred-texts.com/neu/nda/nda09.htmThe Norse Discovery of America].
 4. ^ Ingstad, Anne Stine; Ingstad, Helge (1985): The Norse Discovery of America: The historical background and the evidence of the Norse settlement discovered in Newfoundland. Norwegian University Press. ISBN 978-82-00-07039-9. s. 257.
 1. ^ Arkivkode i Det kongelige bibliotek: «Gml. Kgl. Saml. 2881, f0, f.10.v.»
 2. ^ Robin J. H. Clark: Raman Microscopy as a Structural, Analytical and Forensic Tool, Chemistry in New Zealand January 2011.
 3. ^ a b Donahue, D. J.; Olin, J. S.; Harbottle G. (2002): «Determination of the Radiocarbon Age of Parchment of the Vinland Map» i: Radiocarbon 44, s. 45–52.
 4. ^ Beregnet som middelverdi pluss og minus to standardavvik med forutsetning om normalfordeling.
 5. ^ McCrone, W. C. (1988): Anal. Chem. 60, s. 1009-1018
 6. ^ a b Solberg, Bergljot (14. november 2014): «Vinland» i: Store norske leksikon.
 7. ^ Nydal, Reidar (1989): «A critical review of radiocarbon dating of a Norse settlement at L'Anse aux Meadows, Newfoundland, Canada» i: Radiocarbon 31 (3), s. 976ff.


 1. ^ Larsson, Mats G. "The Vinland sagas and Nova Scotia: A reappraisal of an old theory." Scandinavian Studies (1992): 305-335.
 2. ^ Tiffany Westry: https://uab.edu/news/faculty/item/7186-possible-viking-discovery-by-uab-archaeologist-could-rewrite-north-american-history Possible Viking discovery by UAB archeologist could rewrite North American history, University of Alabama News, publisert 1.4.2016 - lest 15.12.2016.
 3. ^ Kjetil Flatøy: «Fant ny vikingleir i Nord-Amerika» NRK, publisert 1.12.2016, lest 14.12.2016
 4. ^ Laura Geggel: "Possible Viking Settlement in Canada Revealed in Satellite Images". Live Science, 1.4.2016.
 5. ^ Garrett Barry: "Potential Viking site found in Newfoundland", , Canadian Broadcasting Corporation, 1.4.2016 - http://www.cbc.ca/news/canada/newfoundland-labrador/vikings-newfoundland-1.3515747.


 1. ^ a b c Pringle, Heather (19. oktober 2012): «Evidence of Viking Outpost Found in Canada» i: National Geographic News. National Geographic Society.
 2. ^ Pringle, Heather (19 Oct 2012). "Evidence of Viking Outpost Found in Canada". National Geographic News. National Geographic Society. Retrieved 2013-01-28. /
 3. ^ Wiley: «Evidence of Viking/Norse metalworking in Arctic Canada» i: ScienceDaily 15. desember 2014.
 4. ^ Sutherland, Patricia D.; Thompson, Peter H.; Hunt, Patricia A. (2014): «Evidence of Early Metalworking in Arctic Canada»(PDF) i: Geoarchaeology, ; -
 5. ^ «Evidence of early Norse metalwork in Canada», BBC News 9. desember 2014 -
 6. ^ Fitzhugh, William W.; Ward, Elizabeth I., red. (2000): Vikings: The North Atlantic Saga, Washington DC, Smithsonian Books, ISBN 1-56098-995-5


 1. ^ Carpenter, Edmund S. (2003): Norse Penny, New York ; se også bokomtale i Bruce Bourques «Twelve Thousand Years: American Indians in Maine» i: American Anthropologist 104 (2), s. 670-672; og Prins, Harald E.L.; McBride, Bunny: Asticou's Island Domain: Wabanaki Peoples at Mount Desert Island 1500-2000 (PDF). National Park Service, Ethnographic Overview & Assessment
 2. ^ Rønning, Asle (17. november 2010): «Indianere fra Vinland kan ha blitt med til Island», Forskring.no
 3. ^ a b Ebenesersdóttir, Sigríður Sunna; Sigurðsson, Ásgeir; Sánchez-Quinto, Federico; Lalueza-Fox, Carles; Stefánsson, Kári og Helgason, Agnar (Januar 2011): «A new subclade of mtDNA haplogroup C1 found in icelanders: Evidence of pre-columbian contact?»(sammendrag) i: American Journal of Physical Anthropology 144 (1), s. 92–99
 4. ^ Birgisson, Bergsveinn (2013): Den svarte vikingen, Oslo: Spartacus, ISBN 9788243007895.


Litteratur • Fridtjof Nansen (1861–1930) (1911). Nord i tåkeheimen: utforskningen av jordens nordlige strøk i tidlige tider. Kristiania: Dybwad.
 • Helge Ingstad (1899–2001) (1978). Fridtjof Nansen and Vinland research. Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 8200126528.
 • Anne Stine Ingstad (1918–1997) (1985). The Norse discovery of America. Oslo: Norwegian University Press. ISBN 8200070395.
 • Jon Bojer Godal (2012). Kor låg landet som bar namnet Vinland?. Eget forlag. ISBN 978-82-303-1980-2.

Kilde:


Wikipedia