Preget av
havet i
1200 år

Sjø- og vikinghistorier

Havet har alltid preget Vestfold opp gjennom historien, noe historiebøkene og sjøfartsattraksjonene samt kystkulturen i Oslofjorden forteller og viser oss.


Museene i Vestfold viser også via sine museumsavdelinger som blant annet tar for seg vikingtiden, perioden med hvalfangst på verdens hav, båtbyggeren Colin Archer fra Larvik, som sto bak de legendariske skutene med hans navn, seilskutenes glanstid, sjøfolk og hverdagsliv langs kysten, og selvfølgelig Thor Heyerdahls eventyrlige reiser på verdens hav.


Langs Vestfoldkysten har mennesker alltid vært avhenging av havet og havets ressurser. Hav og sjø var og er en viktig næringskilde, men også avgjørende for transport og frakt, og i dag for utvinning av nye energikilder. Mange vil vel tenke på Norge som en landbruksnasjon, men for de aller fleste nordmenn som har levd før oss var båten og noten like viktig som hesten og ljåen.


Skipsfart og fiske utgjorde grunnstammen i den norske økonomien. Samtidig var havet og fjordene den kommunikasjonsåren folk brukte. Kysten, havet og livet på det har derfor vært helt avgjørende i utformingen av vår felles historie og identitet.


På en måte ble sirkelen sluttet tidligere i høst da kopien "Saga Farmann" av Klåstadskipet ble sjøsatt. Det ferdige resultatet av 4 års byggevirksomhet er både et symbol og en hyllest til vikingenes byggeskikk av skip, og det dyktige sjømannskap som de utførte på flere av verdens hav.