HANDEL

Handel med folk
fra fjerne himmelstrøk

Hvilken spennende tid det må ha

vært for de vikinger som seilte til

fremmede kystområder og land ingen

tidligere hadde hørt om. Det å møte

andre folkeslag her må ha vært en

mildt sagt sterk eksotisk opplevelse.

Bildet ovenfor: Maleriet viser en viking som selger en slave til en persisk handelsmann. Malt av Tom Lovell. The image may not be downloaded or otherwise copied or used. Visit Scandinavia has purchased a license for this image file.

Handelsforretninger av slaver, smykker, tekstiler, sølv, krydder, og dekorative gjenstander.

Selv om det første vikingangrepet i England fant sted i Portland i 789, er det imidlertid med plyndringen av klosteret på Lindisfarne i 793 at vikingene for alvor dukker opp i europeisk historie. Produksjonsnivået økte i jordbruket fordi jernet ble tatt i bruk og det ble fort mangel på dyrkbar jord. Mange valgte å utvandre og den enkleste måten å skaffe seg inntekter var ofte plyndring. Vikingene skaffet seg fort et dårlig rykte blant samtidens kristne europeere. Men vikingtiden var også preget av handel, ikke bare i Europa, men også med blant annet Det bysantinske riket og Bagdad-kalifatet.

Handelsruter

Vikingene hadde et veldig stort, ekspansivt og velutviklet handelsnettverk. Handel foregikk på lange og over korte avstander. Størstedelen av handelen ble gjennomført på havnene som lå nærmest og i de største handelsstedene i Skandinavia (Trondheim, Kaupang, Sarpsborg, Uppsala, Linkøping, Visby, Viborg, Hedeby, og Roskilde er noen eksempler). Vikingene har også engasjert seg i handel med selgere i hele Europa, Asia og fra Fjerne Østen. Volga og Dnieper Trade Routes var de to viktigste handelsruter som forbinder Nord-Europa med Konstantinopel (Istanbul/Miklagard), Jerusalem, Bagdad og det Kaspiske Hav. Flere handelsruter gikk også gjennom Sentral-Europa. Vikingene antas også å ha sendt selgere så langt vest som Grønland.

Kartet ovenfor viser de største handelsstedene i Skandinavia under vikingtiden. Kartet er designet av Sven Rosborn på www.commons.wikipedia.org


Kartet nedenfor viser vikingenes ferdselsveier og handelsruter samt bosetningsområder. Kilde: Original photo: NASA Original drawing: Hardscarf at nl.wikipedia New version and text en:User:Bogdangiusca Translation: Martin at norsk Wikipedia - File:Vikings-Voyages.png

Trell

En trell (norrøn: þræll) var norrøn betegnelse på slave eller livegne i skandinaviske land i vikingtiden. Norrøne og vikinger plyndret og reiste på tvers av Europa; de fanget ofte mennesker fra militært underlegne folkeslag, men tok flest treller i plyndringstokt på De britiske øyer. Trellene var hovedsakelig fra Vest-Europa, derav mange frankere, angelsaksere og keltere. Mange irer og skotter ble brukt i ekspedisjoner for å befolke Island.Norrøne tok også tyske, baltiske, slaviske og latinske slaver.


Vikinger holdt noen treller som tjenere, og solgte flest slaver i de bysantinske og islamske markeder.


Treller var en av de laveste samfunnslagene i skandinaviske samfunn, og drev oftest med ufaglært arbeid. Vikingslavehandelen forsvant gradvis på 1000-tallet, da vikingene bosatte seg i europeiske områder de en gang plyndret. De konverterte livegner til kristendom, og ble en del av den lokale befolkningen. Trellsystemet ble avskaffet midt på 1300-tallet i Skandinavia