Øyhopping / Kyststien / Kanonstillinger / Pit-stop / Overnatting / Badeparadis

Bolærne

- et øyrike rik på historie og naturskatter

Øyparadiset venter

Besøk Bolærne før sommeren er over

Visste du at du kan reise med passasjerbåt til øyriket Bolærne, rett fra Tønsberg sentrum?

Inntil 19. august går det 4 daglige avganger fre-søn, og 3 daglige avganger man-tors. Dette øyparadiset passer så bra for alle som ønsker å oppdage naturen her ute ved havgapet i Ytre Oslofjord.


Perfekt destinasjonsmål både for barnefamilier og natur- og friluftslivsinteresserte i alle aldersgrupper.


Oppdag Bolærne før sommeren er over, vi hjelper deg her med å bli kjent med øyriket:

Stort nettverk av
stier + Kyststien som
dekker hele området på
alle de tre øyene.

Slik reiser du til Bolærne

Ta utgangspunkt i kanalbroen i Tønsberg. Vel over på Nøtterøy-siden av broen ta første vei til venstre og følg veien ca. 300 meter inn i Kanalveien, bak et nytt boligbygg på venstre side av veien finner du parkeringsplass og bryggen til Bolærnebåten. På den store parkeringsplassen foran bryggen kan bilen stå gratis parkert om du er pasasjer med Bolærnebåten. Har du egen båt kan du legge til ved gjestehavnen på Østre Bolærne. Alle fasiliteter som forventes i en moderne havn. Utsikt til Færder fyr. Det er også mulig å ta båt-taxi fra Tønsberg, eller Åros brygge, og Knarberg båthavn.

Turen til skjærgårdsparadiset Bolærne er verdt fergebilletten alene!

Reisen går gjennom deler av Færder nasjonalpark og mange flotte holmer og skjær passeres. Bolærnebåten stopper ved alle de tre Bolærneøyene; Vestre Bolærne, Midtre Bolærne og Østre Bolærne. På bildet ser du Fulehuk fyr som er lokalisert litt sydøst for Bolærne.

Siste avgang fra Bolærne. Hus, hytter og fritidsboliger i Husøysundet skaper en magisk stemning når du nærmer deg Tønsberg.

Båtturen med "Færderfjord" fra Tønsberg til Bolærne er verdt turen alene.Båten frakter passasjerene ut i store deler av Færder nasjonalpark.

Dette video/bildet ovenfor: festningsverk.no

Om man søker ro og fred i vakker skjærgårdsnatur er Bolærne-øyene den rette plassen. Bolærne er en del av Færder nasjonalpark og på øyene er det både kyststier og et stort nettverk av uoffisielle naturstier.

La oss guide deg

Dette er
Bolærne

Lengst ut i Ytre Oslofjord av de store øyene

Bli kjent med øyene

Øygruppen Bolærne i Ytre Oslofjord utenfor Nøtterøy består av Vestre Bolærne, Mellom Bolærne og Østre Bolærne, i tillegg til noen mindre øyer, holmer og skjær.


Bosetningen på Bolærne går tilbake til 1600-tallet. Mesteparten av Bolærne er i dag en del av Færder nasjonalpark. Det er flere gravrøyser på øyene og at det har bodd og levd mennesker her for flere tusen år siden er ganske sannsynlig selv om det ikke kan bevises bosetting. Da iskappen fra istiden trakk seg tilbake for omtrent 9000 - 11 000 år siden er det sannsynlig at det i løpet av tusenårene etter istiden, at jegere og fangstmenn kom først til denne delen av Skandinavia.


Bolærne fort var det siste operative fortet i Oslofjorden inntil Nøtterøy kommune (nå Færder kommune) overtok i 2004.

Under de årene Forsvaret var operative på øyene var alle øyene militært område, og det var selv­følgelig adgang forbudt til de tre øyene, som alle hadde ulike funksjoner. Selve hovedanlegget og mannskapsforlegning lå på Østre Bolærne. Mellom Bolærne ble brukt som øvelsesområde og Vestre Bolærne fungerte som et nasjonalt utstyrsanlegg. Stor var gleden hos alle som har et nært forhold til skjærgården i Vestfold, da det ble åpnet for fri ferdsel på alle øyene.


Landskapet og naturen på de tre øyene er kontrastrik og variert. Sammenlignet med resten av Vestfoldkysten kan man enkelt forklare at man finner nesten all den natur man ellers finner langs hele Vestfoldkysten på de tre største Bolærneøyene. Men en del bergarter og strandsoner ligner mer på det skjærgårdslandskap man finner lenger inn i Oslofjorden og utenfor Oslo by, enn det man ser ellers på kysten av Vestfold - så her får man i "pose og sekk", det beste fra naturen i både Oslofjorden, og ytre Oslofjord.

Kart ovenfor fra Oslofjordens friluftsråd

Bolærne øy for øy

Det finnes gode grunner til å oppsøke alle tre øyene, ikke minst for å utforske kyststiene som tar deg til mange av øygruppens perler som krever litt energi å oppdage:

Østre Bolærne

Turparadiset

Den største øya

Mellom Bolæren

Kafé, vikingleir, og gravrøys fra bronsealder

Vestre Bolæren

Nesten 100 år med Forsvarets tilstedeværelse

Militære
milepæler

Frå lukka forsvarsområde til levande museum

Fakta Bolærne fort

Bolærne er en øygruppe med et komplett stridsanlegg som har rester etter både norske og tyske fortifikasjoner. Den består av Vestre- (lagring), Mellom- (øvelser) og Østre Bolærne- (her med administrasjon, forlegning og fort). Dessuten Garnholmen og Skarvesete, øyene; Ramsholmen, Klauer og Store Rauer.


Den norske regjering gikk i 1914 inn for å bygge en frontalsperre mellom Bolærne i Vest og Rauøy i Østfold på østsiden av Oslofjorden. Disse fortene med minebelte tvers over fjorden, skulle stanse eventuelle angripere.

Forsvaret kjøpte øyene i 1916. Etter u-båtkrisen som berørte en vesentlig del av vår handelsflåte, og den derpå økende fare for norsk deltakelse i første verdenskrig, ble byggigen av fortene fremskyndet.


Anlegget var underlagt festningsartilleriet i Hæren unde benevnelsen "Kristianiafjords fremskutte befestninger". Fram til krigens slutt i 1918, var det her "provisorisk" nøytralitetsvakt som ble utvidet med 4 stk 12 cm. kanoner samme år.


I 1954 ble fortet forsterket med 3 stk. 15 cm. kanonser - og under den tyske okkupasjonen 1940 - 1945, foretok tyskerne en omfattende utbygging.

Signalstasjonen

Etter krigen ble fortet overtatt av Kystartilleriet. Senere, i 1972 - 73 etablerte man 3 nye 75 mm tårnkanoner + og i 1990, kom det nye administrasjons- og forlegningsanlegget. I 2004 trakk forsvaret seg ut og Bolærne endte nå tilbake i sivile hender.


Foruten militære stillinger og fortets forskjellige administrasjonsbygg og forlegninger, har øya bygninger fra ulike perioder, - også sivil bebyggelse som "Grøndahls hus", (populørt kalt systua) fra ca. 1800. Det er et av de tidligste eksemplene på småhusbebyggelse langs Vestfoldkysten.

I slutten av 1800-tallet var bygningen sommerbolig for familien Grøndahl, der Agathe Backer Grøndahl stundom arbeidet med sine komposisjoner.


Øya har utenom de tekniske anlegg, en rekke interessante og særegne naturforekomster innen biologi og geologi. Dette mangfoldet er det viktig at vi sammen ivaretar og sikrer for fremtiden!

Sommerfuglparadiset

Norges største

Fra Larvikitt til edelløvskog

Landskapet

Noen ord om Bolærne

Naturen er like variasjonsrik som den er imponerende. Har du flaks kan du se havørn med vingespenn 250 cm, høre nattravnens karakteristiske sang etter solnedgang, betrakte selkobber som dovent titter på deg fra der de later på skjærene, og å oppleve sjeldne sommerfugler som dansende flyr foran deg i fjæra.


Kilder og referanser

Oslofjordens friluftsråd, Norsk entomologisk forening, Wikipedia, Forsvarsbygg, festningsverk.no, Vestfold Fylkeskommune, Færder kommune, Mellem-Bolæren venneforening