Lørdag 1. desember 2018 kl. 12:00–17:00

Kjære Tøyenbygda!


Det blir selvfølgelig Tøyensk Julemarked i år som i fjor! Hold av dagen. Program kommer, men vi vet allerede at det blir:

* Digg mat fra ulike matboder

* Brukt, hjemmelagd, julete, ikke-julete, lopper, tøyenske produkter, med mer!

* Aktiviteter for barn

* Underholdning for alle


Vil du søke om å ha bod på Tøyensk julemarked? Send e-post til toyenbazaar@gmail.com.

Det koster 300 kr for leie av bod. Folk fra nabolaget vil bli prioritert. Du får tilbakemelding senest 15. november på om du har fått plass. Påmelding innen 10. november.


Vil du delta i planleggingen av julemarkedet? Eller vil du opptre på scena? Skriv til nina.bahar@bgo.oslo.kommune.no


Velkommen!