Julemarked i Botanisk hage

Velkommen til Botanisk hages venner sitt tradisjonelle julemarked ved Tøyen hovedgård.


På julemarkedet finner du boder med husflids- og håndverksprodukter med utstillere fra fjern og nær. Her kan du skaffe deg fine julegaver og komme i ordentlig julestemning. Mye kan spises eller drikkes, og det blir både gode, gammeldagse "julesmaker" samt mer moderne produkter.


Lørdag 24. november 2018 kl. 11:00–16:00

NATURHISTORISK MUSEUM

Botanisk hage // Geologisk Museum // Zoologisk Museum

Naturhistorisk museum på Tøyen i Oslo er en del av Universitetet i Oslo og huser universitetets naturhistoriske samlinger og botanisk hage. Det ble oppretta i 1999 ved konsolidering av Geologisk museum, Zoologisk museum og Botanisk hage. Den eldste delen av museet er Botanisk hage, som ble etablert i 1814.


Naturhistorisk museum er Norges største samling av naturvitenskapelige objekter. 7,7 millioner objekter finnes her, noe som utgjør 65 % av landets totale naturhistoriske samlinger. En del av disse samlingene er tilgjengelige for publikum i Botanisk hage og museene der.

Ved siden av forskningen som drives ved museene, er oppdatering og vedlikehold av disse samlingene en viktig del av NHMs oppgaver.


Geologisk museum og Zoologisk museum har permanente og temporære utstillinger og er åpne for publikum, mens Botanisk museum kun inneholder kontorer, herbarier og arkiver.


Botanisk hage dekker 150 dekar og har ca 35 000 planter, fordelt på omtrent 7500 arter. Her finner du også de to utstillingsveksthusene Palmehuset og Victoriahuset.

Fra fjellhagen i Botanisk hage
Foto: Stig Rune Pedersen

Kilder: Lokalhistoriewiki


Naturhistorisk museum (Oslo) i Preus museums register over norske fotografer.

Naturhistorisk museum (Oslo) på Digitalt museum.

Naturhistorisk museum (Oslo) på KulturNav

Naturhistorisk museums hjemmeside

Naturhistorisk museum (UiO) på Wikipedia på bokmål og riksmål

Eldre fotoregister 1992-2004