I nær kontakt med naturen

I nær kontakt med naturen

Vil du føle nær kontakt med naturen, så følg superoppskriften med en telttur på øyer og holmer hvor du er overlatt til deg selv, og det er dine behov og ditt tempo som styrer hvordan dagene skal være.


Bedre naturopplevelse skal du lete lenge etter, og det er vel nesten unødvendig å nevne at dette er en aktivitet de fleste barn setter øverst på ønskelisten.

Om du er eier av et telt, så er vi ganske sikre på at det har vært sjelden i bruk. Unntatt de mest ivrige friluftsentusiastene, så er det jo gjerne slik at teltet har en tendens til å ligge i dvale i et kott eller loft. Og der har det gjerne ligget i flere år. Kjøpet av teltet i sin tid skyldes kanskje en en kompis som ville ha deg med på en villmarkstur for en helg, eller at du trengte en beskyttet bolig på en gjørmete festivalcamp?

Drøm deg bort i morgendagens turer.

Oslofjordregionen - et friluftslivsparadis

Bor du i Oslofjordregionen så skal du vite at regionens villmark i innlandet, og kyststrekningen svenskegrensen til Oslo, og fra hovedstaden ned til telemarkskysten er som skapt for et innholdsrikt teltliv. Dette bare en kort kjøretur fra ditt hjemsted. Ja, med de liberale norske friluftsreglene sammenlignet med internasjonale, er det få steder i verden hvor du kan få et større utbytte av teltliv i skogen eller i skjærgården.

Friheten lokker

Det er for mange bare følelsen av frihet som lokker når man reiser ut på teltur. Friheten som teltet gir åpner for utallige muligheter. Du kan tilbringe uker med vandring i villmark, eller ligge mer eller mindre fast på «din egen holme».

Vekk fra byens larm er det helt andre syn- og sanseinntrykk som dominerer. Kanskje hører du en fuglesang du ikke har hørt på mange år, eller aldri. Lukten av natur får tankene på gli og kropp og sinnstemning går inn i en modus fylt av harmoni og ro, Lytteropplevelsene forsterkes fra natur og dyreliv, og søvnkvaliteten kan vel aldri bli bedre enn når man sovner søte lyder av vann som slår rolig inn på strender, eller suset i skogen fra tretoppene som danser mot hverandre.

Mange steder i skjærgården er det plassert toalett og søppeldunker, og i skogen er det gjerne avfallsplasser ved sentrale utfartsparkeringsplasser. Husk på å beregne plass i bagasjen til avfall på hjemturen.
PRICELESS!
Det er ikke noe som slår det å våkne opp til
vakker sommermorgen på Hvaler.


No for tida er kviledagen ein heblesande travel idretts- og turdag, med og utan bil til hytta eller ein annan utsiktsplass der ein pakkar ut nista, plukkar blomster, bryt greiner og steikjer pølser på utegrillen.

ARTHUR KLÆBO


Ta alltid med vann

Langt til skogs eller lengst ut i skjærgården er tilgangen på ferskt vann mangelvare, så husk på å notere medbragt drikkevann ved planlegging av turen. Og når du først skal føle nærkontakt med naturen, så er ikke mangel på innlagt vann noe problem, du har gratisbillett til friske sjøbad eller en dukkert i et blikkstille skogsvann.

Maten smaker alltid
best ute i naturen

Måltider smaker alltid godt ute i naturen enten det er noen blingser på en brødfjøl, eller frysetørrede middagsretter som blir forvandlet til gourmet-måltid etter runde med stormkokeren. Ellers er det jo ikke noe som topper egen fisket fisk på grillbålet.

Hvor kan du telte?

De generelle reglene for telting i Norge åpner for at alle kan ligge i telt på samme sted i to døgn (i utmark, minst 150 m fra hus eller hytte). Grunneier må gi tillatelse ved lengre varighet.

Husk også på at enkelte områder er særskilte naturvernområder hvor et spesielt vern gjelder, og her kan det være totalforbud mot telting, men dette er sjelden noe problem da du bare enkelt kan finne eg egnet telplass i tilstørende område.Vis hensyn til naturen, så er du med på å bevare miljøet men også med på sikre at allmennheten kan ha så fri rolle ute i naturen som nå.

La oss gi deg en innføring i

allemannsretten

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der

de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen.

Fri ferdsel

Allemannsretten er et gratis fellesgode som er en del av kulturarven vår. Den gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka i Norge. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes fritt og oppholde seg der de ønsker i naturen – uavhengig av hvem som eier grunnen. Den gir oss også rett til å høste fra naturen, for eksempel saltvannsfisk, bær, sopp og ville blomster.


Allemannsretten skiller mellom inn- og utmark. Innmark som boligeiendommer eller dyrket mark er unntatt fra retten. Dersom bakken er frossen eller dekket av snø, kan du likevel ferdes fritt på dyrket mark. Ferdsel på dyrket mark er derfor tillatt fra 15. oktober til 29. april.


150-metersregelen

Overnatting eller telting må skje mer enn 150 meter unna bebodd hus eller hytte. Dersom du skal ligge mer enn to døgn på samme sted, må grunneieren gi deg tillatelse.

Allemannsretten gjelder også i plantefelt. Dersom du er langt fra bebyggelse eller på høyfjellet, er det ikke nødvendig med samtykke. Klima- og miljødepartementet kan gjøre unntak fra 150-metersreglen i kystnære områder i forskrift.


Når kan du ferdes over innmark?

Du kan ferdes til fots eller med ski på stier og veier i dyrket mark. Det samme gjelder for ferdsel med sykkel og hest, men om du ferdes på sti, kreves det at denne er opparbeidet. Retten gjelder ikke organisert aktivitet, som for eksempel rideskoleaktivitet. Det er en forutsetning at ferdselen ikke utgjør en betydelig ulempe for grunneier og at den kan skje uten å passere gjennom gårdsplass eller over hustomt.


Gjelder ikke alle former for ferdsel

Allemannsretten omfatter ikke ferdsel med motorkjøretøy i utmark. Fiske i ferskvann og jakt er heller ikke omfattet av allemannsretten. Retten til ferdsel med sykkel og hest har noen begrensninger som ikke gjelder for ferdsel til fots og på ski.

Husk å vise hensyn


Alle som bruker allemannsretten har plikt til å opptre hensynsfullt og varsomt, slik at man ikke gjør skade eller skaper ulemper for andre:


Rydd opp etter deg.


Vær varsom med bruk av ild. Husk forbudet mot å gjøre opp ild i tidsrommet 15. april til 15. september i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.


Husk at noen sjeldne arter av bær, sopp og blomster er fredet mot plukking. Nord-Norge har spesielle regler for multeplukking.

Poseholmen på Kråkerøy

Les også om hvor du kan padle

Turforslag

91 gledesturer med kajakken

God tur!