Fuglelivet i Vestfold

VESTFOLDS
RIKE
FUGLELIV


Fuglelivet - fra rovfugler til nattsangere

ET UTVALG
FUGLER PÅ
HVALER


ÆRFUGL

STOR DYKKAND
SOM HEKKER I
SKJÆRGÅRDEN


KRIKKAND

VANLIG
TREKKFUGL
"KRIKKE-LYDER"


BRUNNAKKE

VANLIG PÅ
TREKK TIL
OG FRA FJELLET


Artikkel under utvikling