LYDER OM NATTEN

OSLOFJORDENS
NATTSANGERE


Vi forteller om nattsangere på Hvaler i nattens mulm og mørke

Natt på Guttormsvauen

En natt i mai tilbragte vi ved sandstranden på Guttormsvauen, Vesterøy. Rett og slett for å få en fantastisk naturopplevelse, og for å få den deilige lyden av storhavets bølger og bevegelser fra Skagerrak som bærer inn til viken her i Guttormsvauen.


Dette var en av de varmeste nettene så langt i år og så vindstille at selv de tynneste takrørstilkene sto konstant stille natten igjennom. Det resulterte i at vi gikk glipp av lyden av bølger og dønninger der ute, men overrakeskende ble belønnet med Hvalers nattsangere.


VVi fikk jo et forvarsel om at vi var i nattsangersesongen da vi forlot parkeringsplassen og startet turen på stien til Guttormsvauen. Det var lyden ooooh!, som gjentok seg med 3 sekunders mellomrom sammenhengende i flere minutter. Dette var tydelig rop fra en ugle, og den er vi jo så vant til å høre på Hvaler om natten, så vi forventet ikke noe mer spesielt av fuglelivet denne natten.


Vel fremme på sandstranden i Guttormsvauen ved midnatt var det blåsort og skyfri himmel over oss. I det mørkeblå nattlyset som er så typisk nå på forsommeren kunne vi se landskapet omkring oss godt.


Vi kunne ikke se en eneste fugl, men vi hørte kanskje 10 forskjellige nattsangere som intenst regjerte lydbildet denne natten på Guttormsvauen. Det å sitte der ute ved sandstranden om natten med så mye forskjellig fuglelyd rundt seg ble en uventet, men fantastisk naturopplevelse.

Det var allikevel den karakteristiske sangen fra nattravn som dominerte. Vi visste ikke da at denne helt spesielle langvarige og monotone sangen kom fra nattravn. Sangen til nattravnen var så spesiell, så vi bestemte oss for å undersøke senere av fuglelyder hvilken fugleart som sto bak denne spennende og unike sangen. Vi søkte web for fuglelyder, og gleden var stor da vi raskt fant ut at sangen tilhørte nattravn.

Nattravn Caprimulgus europaeus

Denne turen som bare skulle være en rolig telttur så nære havet som mulig, ble istedet en opplevelsesrik nattsangertur for første gang. Det ble en slags åpenbaring for oss. Man blir overrasket over hvor mange fugler som helst synger når det er mørkt. Og man blir veldig fascinert over de mange merkelige lydene og fantastiske varierte sangene, som skaper en spesiell atmosfære gjennom natten.


Nattsangere

Nattsangere er fugler du oftere hører enn du ser. Nattsangere er som navnet tilsier, fugler som synger om natten, natten er også en fin tid å høre fuglesang fordi mange av fuglene som normalt dominerer lydbildet er stille på denne tiden av døgnet, slik at det går an å høre de mer sjeldne fuglene. Nattsangere er hovedsakelig trekkfugler som kun er her noen få måneder i løpet av sommerhalvåret, og de synger nesten kun når det er mørkt. Unntaket er rørsanger og sivsanger, som også ofte høres på dagtid.

Uglen Hubro (Bubo bubo)


Hubroen er den største av alle ugler i Europa og veier fra 2 til 4 kg. Hannhubroen blir ca. 65 cm, hunnen ca. 5—10 cm større. Vingespennet er mellom 1,5 og 1,8 m. Den har store fjærtopper som kan minne om horn, og rødgule øyne.

Hva er en nattsangertur

En nattsanger tur er rett og slett en fugletur på natta, hvor en forsøker å finne nattsangere. De fleste fuglekikkere unner seg noen våkenetter i løpet av forsommeren til denne aktiviteten. Anbefalt tidspunkt for nattsangerturer er midten av mai og juni, og gjerne mellom klokka 23.00 – 06.00.


Hvilke arter kan man høre på en nattsangertur?

På nattsangerturer kan man for eksempel høre nattergal, myrsanger, rørsanger, sivsanger, vaktel, åkerrikse, myrrikse, vannrikse (ikke trekkfugl), og nattravn. Er du ekstra heldig, kan du også få høre elvesanger, busksanger, gresshoppesanger, trostesanger eller rørdrum.

Hvordan kan man skille nattsangere fra hverandre når man ofte ikke ser fuglene?

Svaret er ganske enkelt. Man må lære seg lydene. Det kan man for eksempel gjøre ved hjelp av en fugleapp. Du kan også dra ut med noen lokalkjente fuglekikkere, som kan lære deg de forskjellige lydene.


Hvor er det best å dra på nattsangertur?

Det typiske terrenget for nattsangertur er våtmarksområder og kulturlandskap. Busker og trær i nærheten av rolige elver og kanaler er fine steder for nattsangere. Det samme gjelder siv og takrørskog. Grøftekanter ved jorder kan også være bra, særlig hvis det ligger med tilknytning til småvann eller kanaler.

For å lete etter nattravn, må du oppsøke steder med tørr furuskog, gjerne små åskammer eller høyder.


Du bør ikke ha for store forhåpninger om å få se de nattaktive fuglene. Ikke bare på grunn av redusert lys, men også fordi de ofte gjemmer seg godt i buskaset. Når det er sagt, vil lydopplevelsen mer enn oppveie det at du nødvendigvis ikke får se fuglene.


Det er lettest å finne nattsangere på østlandet.


Tekst og kilde: www.birdingbed.no

Et utvalg nattsangere du kan oppleve i Vestfold

Vestfold har mange fine lokaliteter for å lytte etter nattsangere. Her noen typiske gode steder; Storemyr-Langbakken naturreservat på Hvasser, Yxney ytterst på halvøya Østerøya i Sandefjord, Fjugstad naturreservat i Åsgårdstrand, skogområdet innenfor strandenv og campingplassen i Ula, skogområdene innenfor strandområdet til Saltstein og Mølen, og ellers alle viker som er frodige innerst.


Det mest typiske området som også er veldig lett tilgjengelig må være Ilene naturreservat i Tønsberg:

I Tønsberg har fuglene funnet seg sin egen lille oase midt blant industri og næringsliv, nemlig Ilene og Presterødkilen. Dermed blir dette også en aldri så liten oase for fuglekikkere og turgåere også. Du kan gjøre interessante observasjoner her hele året, men stedet er aller mest spennende under trekktidene og sommeren. Når det er sagt, kan du finne både skjeggmeis, isfugl og vannrikse her på vinteren. Så det er absolutt å anbefale flere turer i løpet av året.

BUSKSANGER

TRIVES I
BUSKSKOG
NÆR VANN


VAKTEL

GOD PÅ KAMUFLASJE,
RØDLISTET,
SMAKFULLE EGGMyrsanger

Bygger skålformet rede av gress, og takrør

Sommergjesten fra det sørøstligste Afrika

Åkerrikse

Dette er sky fugl som gjemmer seg ofte i høyt gress

Ikke bare natten - synger hele døgnet

Nattergal

Sikreste vårtegnet. Opptrer i sør-Norge, menhekker vesentlig ved Oslofjorden