Gravearbeider Sjøarbeider Vann og avløp Snøbryting Hyttetomter Dykkearbeider Bryggebygging Mudring

Arne Rød & Co AS er et maskinentreprenørfirma i Sandefjord. Vi utfører tradisjonelle entreprenøroppdrag som graving, masseforflytting og VA-anlegg. Vårt mål er å være best på de tjenesteområdene vi tilbyr. På land eller til vanns, vår oppgave er å levere det du trenger til ditt prosjekt.

Vi utfører tradisjonelle entreprenøroppdrag som graving, masseforflytting og VA-anlegg. I tillegg har vi en meget god utstyrspark for å håndtere anleggsarbeid i og ved sjøen. Vi utfører mudring, legger sjøledninger, gjennomfører dykkeroppdrag og bygger brygger/moloer/kaianlegg.


Firmaet ble etablert i 1953. Etter over 50 år i bransjen har vi ikke tall på hvor mange hytteeiendommer vi har gravd på eller hvor mange brygger vi har anlagt. Det er ca. 50 ansatte i bedriften, og daglig leder er Øistein Rød.

Arne Rød & Co. på jobb i gjestehavnen i Sandefjord

Sjøarbeider

Innenfor dette området leverer vi følgende tjenester: Mudring, nybygg, transport og reparasjon av brygger for det private markedet. Vi påtar oss større sjøentreprise oppdrag for entreprenører og offentlige byggherrer. Dette kan være, sjøtransport av bygg-/anleggsmateriell, legging av sjøledninger, og diverse dykkertjenester.

Utstyr og dykkere klare til sjøoppdrag

Vi har en stor utstyrspark som er tilpasset de tjenester vi leverer inkl, kranbåt, mudringsbåt, samt diverse lektere med spesialtilpassede gravere.


Vi har også 4 sertifiserte yrkesdykkere som utfører de fleste oppdrag. Innenfor dette område betjener vi både profesjonelle og privat kunder

Våre dykkere har lang erfaring med undervannssveising. Braketter og andre justeringer for at arbeidet blir fullstendig kan dykkerne tilpasse under vann. Våre dykkere har en meget bred erfaring, som blant annet omfavner;

  • Bunnprøver og mudderanalyser
  • Bryggearbeid og forskalling i sjø
  • Sjøledninger
  • Berging av båter og skip
  • Bruer og tunneler for Statens Vegvesen
  • Skipskaier

Ved betongrehabilitering av kaifundamenter vil dykkerne spyle rent betongfundamenter med høytrykkspyler for å fjerne løse gjenstander før støpning. Vi påtar oss også oppføring av infiltrasjonsanlegg, betongarbeider (brygger og moloer), legging av sjøledninger, undervannssprengning og mudring.


Brygger og bryggeanlegg for alle behov


Dersom du planlegger å bygge brygge er det viktig å studere de forutsetningene som naturen gir for en bra beliggenhet. En bra bryggeplass må ha tilstrekkelig vanndybde, bra bunnforhold og helst ligge i le.

VISIT HVALER


Bryggearbeid

Vi utfører både nyetablering- og reparasjon av eksisterende bryggeanlegg, både for private og offentlige. Etter mange års erfaring på området, har vi opparbeidet oss god kunnskap, slik at kundene får et bryggeanlegg tilpasset deres ønsker.


Vi har også bred erfaring med bygging av havner og moloer.

Kontakt oss for oppdrag i

Oslofjordregionen

Mudring

Søknadspliktig - 1 år behandlingstid

Behov for privat mudring er ofte basert på, at tidligere dybder ved brygge/badeplass er blitt gjenfylt, bygging av ny brygge, mm. Vi har båt og lektere som utfører slike oppdrag. Mudring er søknadspliktig, med behandlingstid på ca. 1 år.

Engø i Sandefjord

Grunn, terreng og tomtearbeid

Innenfor dette område leverer vi standard tjenester som maskinentreprenør, dvs., vei-/vann-/avløpsrenovering, drenering, utgraving tomt, transport av masser. Vi har 17 maskinførere/grunnarbeidere og egen rørleggertjeneste. Oppdragene vi utfører er for det offentlige-, profesjonelle- og private kunder.

VA-anlegg

Fremføring av vann- og avløpsledninger i alle typer terreng

Selskapet har lang og bred erfaring med etablering, utbygging og igangsetting av vann- og avløpsanlegg.

Første anlegg etablert i 2007 på Oksøya i Porsgrunn kommune.

Prosjektene har en økonomisk størrelse fra ca kr 0,5 mill til kr 25 mill..

Egen avdeling med fagfolk som utfører service og vedlikehold av pumper og ledningsnett.