Besøkssenter
våtmark
Ilene

Besøkssenter våtmark Ilene ligger på den gamle husmannsplassen Søndre Holmen. Senteret arrangerer åpne dager for alle og gratis tilbud for skoler og barnehager. Her kan du lære om våtmark og oppleve unik natur tett på Tønsberg.

Den gamle husmannsplassen


Omtrent midt i reservatet finner vi den gamle husmannsplassen Holmen som for lengst har fått et nytt bruksområde som et våtmarkssenter for undervisning, læring og kunnskap om fugler og våtmatksområder.


Våtmarkssenteret ligger i gangavstand fra Tønsberg by, og kan spille på en rekke kvaliteter; en usedvanlig rik og spennende historie av nasjonal betydning, et vakkert kulturlandskap og naturverdier av internasjonalt format. Gjennom gode naturopplevelser skal våtmarkssenteret fremme positive holdninger til naturvern, og øke kunnskapen om fylkets viktigste våtmarksområder.


I 2012 ble Ilene autorisert våtmarkssenter, og vil de neste 5 årene få en fast bevilling over statsbudsjettet. I 2015 ble stedet organisert som en stiftelse. Fylkesmannen i Vestfold har ifølge vedtektene to av tre medlemmer i stiftelsesstyret, som består av stamhusbesitter ved Stamhuset Jarlsberg, fylkesmiljøvernsjefen og prosjektlederen for Ilene våtmarkssenter.

Fylkesmannen har siden 1988 benyttet stedet til å informere Ilene våtmarkssenter het tidligere Søndre Holmen, og var husmannsplass under Stamhuset Jarlsberg frem til 1940. Stedet fungerte i mange år som sosialbolig for Sem kommune, før det ble landets andre naturinformasjonssenter i 1988. allmennheten og skoleklasser om natur og miljøvern. 

Ilene våtmarkssenter har de siste årene hatt en offensiv satsing på informasjon og undervisning gjennom opplegg for skoler og barnehager og gjennom åpne dager i sommerhalvåret med aktiviteter og informasjon rettet mot allmennheten.


Les mer om den gamle husmanssplassen her >>>

Program
Ilene
2019

Senteret holder åpent alle søndager kl. 12–15 i perioden 28. april–16. juni og 18. august–27. oktober. Alle aktiviteter er gratis. Se eller last ned program for de 8 temadagene i løpet av året:

Hvordan kommer du deg fram til besøkssenteret?

Du kommer lettest til senteret på sykkel eller til fots langs Grevestien. Grusveien inn til senteret er stengt med bom, men på åpne dager kan bevegelseshemmede kjøre til døra. Andre kan parkere på parkeringsplassene ved Aulielva eller Korten.


Fugleobservasjonstårn vest for senteret. Slottsfjellet i Tønsberg gir en fin oversikt over hele reservatet.