HAR DU OGSÅ
HANDLET PÅ
TISTA SENTER
I SOMMER?

Opplev den gode handleturen - langs kanalen, midt i sentrum for deg.