Southern Actor

Hvalbåten i
Sandefjord

Av Vestfoldguide | 4 min lesing

Hvalfangstmuseet og mannskapet om bord i Southern Actor ønsker velkommen ombord i Southern Actor. Hvalfangstbåten ligger sentralt på bryggene i Sandefjord havn. Her kan du se autentisk skipsmiljø som dokumenterer hvalfangsepoken på en utmerket måte. Man får også godt innblikk i mannskapets liv og virke ombord. Spennende å se maskinrom, bysser og hvordan de levde ombord.

«Southern Actor» er en hvalbåt, nå med funksjon som museumsbåt hjemmehørende i Sandefjord.

«Southern Actor» er en hvalbåt, nå med funksjon som museumsbåt hjemmehørende i Sandefjord. Den er bygd i 1950 for hvalfangstselskapet Sevilla Whaling Co Ltd., disponert av Chr. Salvesen & Co, Skottland. Skorsteinen bærer i dag Salvesens farger, og båten er forsøkt tilbakeført til sin opprinnelige stand så langt det praktisk har latt seg gjøre og i samsvar med den dokumentasjon man har greid å skaffe. Salvesen benyttet i all hovedsak norsk mannskap på sine hvalfangstekspedisjoner

Under 2. verdenskrig ble verdens hvalfangstflåte kraftig redusert. En rekke skip gikk tapt, mange ble ombygd til andre formål, mens andre etter krigen fremsto som svært umoderne. «Southern Actor» er en typisk etterkrigshvalbåt, representativ for de som preget perioden 1945-1955.


Chr. Salvesens rederi hadde i 1950-årene to flytende hvalkokerier i Sørishavet, og dessuten landstasjonen Leith Harbour på Sør-Georgia. Båten ble tatt ut av fangst og gikk i opplag i Melsomvik i 1962. Den ble solgt i 1964 til E. Aarseth & Co i Ålesund. I perioden 1964 - 75 fanget «Southern Actor» fra landstasjonen i Tromsø på Skjelnan under navnet "Polarbris 8".

I 1975 ble hvalbåten solgt til det spanske hvalfangstselskapet Industria Ballenera SA i Vigo.


Det var sannsynligvis Paul Watson og Sea Shepherd som senket båten i 1981. En bombe som var montert på skroget sprenget et stort hull i skutesida. Den ble hevet og reparert kort tid etter på og ble omdøpt til ITAXA III.


Da hvalfangsten fra Sandefjord tok slutt etter 1968, forsvant alle hvalbåtene fra byen. I en statlig utredning om fartøyvern i 1975 ble det ytret ønske om vern av en hvalbåt. I Vestfold ble det gjort en utredning i samarbeid mellom Hvalfangstmuseet og Vestfold fylkeskommune om bevaring av en hvalbåt. Her ble det konkludert at Southern Actor var den mest egnede båten. Den ble kjøpt inn og siden slept til Sandefjord.

I 1995 var «Southern Actor» ferdig restaurert, så autentisk som mulig i forhold til slik båten opprinnelig var. Samme år ble hun erklært verneverdig av Riksantikvaren. Båten tilhører Sandefjord kommune og drives av Vestfoldmuseene i samarbeid med et dugnadsbasert mannskap og Color Line Marine


22. juni 2017 hadde båten en grunnstøting som medførte skader på propell og aksel. Den ble tatt ut av drift for resten av sesongen 2017.

Vinteren 2017/18 ble det gjennomført nødvendige reparasjoner i Horten. Båten kom tilbake til Sandefjord i mai 2018 klar for drift. Southern Actor kan besøkes året rundt.


Kilde: Wikipedia, Hvalfangstmuseet