Dette er MUSIKKFEST OSLO


Lørdag 1. juni 2019 inviteres det til Musikkfest Oslo for 28. gang

Musikkfest Oslo het tidligere Musikkens Dag og har sin bakgrunn fra det franske arrangementet Fête de la Musique som avholdes hvert år 21. juni. Verdens mest omfattende internasjonale musikkfestival ble unnfanget under Jack Lange i 1982, daværende kulturminister i Frankrike. Arrangementet kom til Norge gjennom initiativ fra Oslo kommune etter møte med Lange i 1992. I 2006 kunne vi dermed feire vårt 15. års jubileum.

Fête de la Musique, National Music Day, eller Musikkfest fines nå i mer enn 100 land på verdensbasis. Fellesnevnere er at musikken stort sett er utendørs og at alt er gratis for publikum. Artistene opptrer vederlagsfritt. For å bli formellt godkjent som internasjonal arrangør av Fete de la Musique forutsettes det at festivalen er den 21. juni. Dette har vist seg vanskelig i Norge, bl.a på grunn av vår ferieavvikling, samt at det har vært nødvendig å legge arrangementet til en helg.

De siste årene har arrangementet blitt lagt til den første lørdagen i juni. Selv om Musikkfest Oslo er inspirert av Fete de la Musique er Musikkfest Oslo allikevel formelt ikke en del av denne bevegelsen.


Musikkfest/Musikkens Dag har blitt arrangert flere steder i landet med varierende suksess. De siste årene har bl.a. Trondheim kommet sterkt på banen


Interessen for Musikkfest Oslo er enorm, og hvert år finner titusenvis veien til byens scener. Størrelsen på arrangementet har vokst kraftig de siste årene fra 10 på slutten av nittitallet til nærmere 30 scener ifjor. I år er det 49 scener.

Musikkfest under brua